název: XXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX

IČ: XXX XX XXX

 

 

 

Upomínka – neuhrazená faktura

   

 

Vážení,

 

připomínáme, že ani přes naše upozornění nebyla do dnešního dne uhrazena faktura číslo XXXXXXXXXX na částku XXXXXXXXXX Kč, se splatností dne XXXXXXXX, vystavená na základě XXXXXXXXXX dne XXXX. XXXX.

Uhraďte tedy prosím částku XXXXXXXXXX Kč do 7 dnů ve prospěch našeho účtu číslo XXXXXXXXXX/XXXX.

Pokud zmíněná faktura již byla zaplacena, neberte na tuto upomínku zřetel.

 

 

 

XXXXXXXXXX dne XXXX. XXXX                          

 

 

 

 

...........................