název: XXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX

IČ: XXX XX XXX

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       V XXXXXXXXXX dne XXXX. XXXX                

 

 

 

Upomínka – neuhrazená faktura

 

 

Vážení,


dosud jste naší společnosti neuhradili fakturu číslo XXXXXXXXXX vystavenou dne XXXX. XXXX za XXXXXXXXXX. Tato faktura byla splatná ke dni XXXX. XXXX.

Věříme, že se jedná pouze o nedorozumění. Požadujeme úhradu v co nejkratším termínu. Pokud již byla faktura uhrazena, obratem nás uvědomte.

 

 

 

 

 ……………………………………………