název: XXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX

IČ: XXX XX XXX

 

 

 

Upozornění – neuhrazená faktura

 

 

Vážení,

 

dovolujeme si vás zdvořile upozornit, že na základě XXXXXXXXXX jsme dne XXXX. XXXX vystavili pod číslem XXXXXXXXXX fakturu na částku XXXXXXXXXX Kč, se splatností dne XXXX. XXXX, kterou jsme zaslali na výše uvedenou adresu. Jelikož jsme do dnešního dne neobdrželi vyfakturovanou částku, žádáme vás o prověření, zda vám byla faktura doručena a zda byl dán pokyn k jejímu uhrazení.

Pokud zmíněná faktura již byla zaplacena, neberte na toto upozornění zřetel. V případě nejasností nás kontaktujte na čísle XXX XXX XXX.

 

 

 

XXXXXXXXXX dne XXXX. XXXX                          

 

 

 

 

...........................