název: XXXXXXXXXX

IČ: XXX XX XXX

sídlo: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, PSČ XXX XX

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXX dne XXXX. XXXX                

 

 

 

Předžalobní upomínka – neuhrazená faktura

 

 

Vážení,

 

upozorňujeme Vás tímto, že máte nyní poslední příležitost k zaplacení dlužné částky dle faktury č. XXXXXXXXXX ze dne XXXXXXXX v celkové výši XXXXXXXXXX Kč, se splatností dne XX. XX. XXXX za XXXXXXXXXX na náš bankovní účet číslo XXXXXXXXXX/XXXX, a to bezodkladně, nejpozději však do XX. XX. XXXX.

 

V případě marného uplynutí této lhůty k úhradě dlužné částky jsme ihned připraveni podniknout veškeré nezbytné právní kroky.

 

 

 

 ……………………………………………